Kurumsal Kimlik Nedir?

Kurumsal kimlik; adından da anlaşılacağı üzere bir kurumun genel özelliklerini yansıtan, onun içerden ve dışarıdan çok daha kısa sürede, daha etkili bir şekilde tanınmasını sağlayan kimliktir. Başka bir ifade ile bir şirketin kimliğidir. Bu kimliğin temsil ettiği değerler, direkt olarak şirkete atfedilir.

Kurumsal kimlik sayesinde şirketlerin kendi içinde bir kimlik karmaşasına girmesinin önüne geçilir. Burada bahsedilen değerlerin, şirketin potansiyel müşterileri için önemi çok fazladır. Bu durum, kurumsal kimliğin son derece önemli olmasına ve adeta şirketin kaderini tayin eden hususlar arasında yer almasına neden olmaktadır.

Kurumsal Kimlik Nasıl Oluşturulur

Kurumsal Kimlik Nasıl Oluşturulur?

Kurumsal kimliğin sahip olduğu özellikler ve taşıdığı anlamın çok fazla olmasından dolayı şirketlerin kurumsal kimlik oluşturma sürecinde profesyonel yardım alması gerekir. Amatör olarak oluşturulan kimliğin beklentileri karşılaması çok zordur ve çoğu zaman bu tür kimlik, şirketin değerinin gerilemesine ve şirketin tam olarak anlaşılamamasına neden olur.

Kurumsal kimlik oluşturma için bazı aşamalardan geçilmesi gerekir. Bu aşamaların sırası ile takip edilmesi, ortaya çıkan sonucun beklentileri fazlasıyla karşılaması anlamına gelmektedir. Bu aşamalar; Planlama, Zamanlama,Sunum Düzeltme, Basım

Bu aşamalar sonucunda kurumun bütün nitelikleri kimliğe doğru olarak yansıtılır.

Kurumsal Kimlik Markalar İçin Neden Önemlidir?

Bu süreçte, ilgili şirketin ya da kurumun bütün öğelerinin dikkate alınması ve kimlikte bütün değerlerin doğru olarak yansıtılması gerekir. Böylece söz konusu kimliği gören kişinin şirket hakkında merak edeceği bir husus kalmamalıdır. Şirketin imzası olarak da kabul edilen bu kimliğin, çok önemli bir reklam aracı olarak görev yaptığı da unutulmamalıdır.

Kurumsal kimliği olan şirketler ya da kurumlar, çok daha ciddi bir algıya sahiptir. Ciddiyet ise sektörün en önemli hususlarından birisidir. Ciddiyet, aynı zamanda kaliteyi, işi doğru yapmayı, sorumluluk üstlenmeyi ve müşteriye güven vermeyi de kapsar. Bu bağlamda kurumsal kimliği olmayan bir şirketin, müşterilerine güven vermesi ve onları ikna etmesi çok daha zor olacaktır. Buna benzer farklı önemleri de bulunmaktadır.

Markalar İçin Kurumsal Kimlik

Kurumsal Kimlik Fiyatları

Kurumsal kimlik oluşturma sürecinde ödenmesi gereken rakamların ciddi farklılıklar gösterdiği, hemen herkes tarafından fark edilmiştir. Bahse konu husus nedeniyle net bir rakamdan bahsetmek mümkün değildir. Fakat farklı rakamların olması, bütçeye göre kimlik bulma noktasında herhangi bir zorluk yaşamama anlamına gelir.

Profesyonel kişi ya da ajanslar tarafından oluşturulan kurumsal kimlikler için ödenmesi gereken rakam biraz daha yüksektir. Hizmet kalitesi ile birlikte rakamların arttığı söylenebilir. Fakat bu durum her zaman geçerli değildir ve alanında çok iyi olan ajansların ya da profesyonellerin bazen daha uygun rakamlara bu işi yaptığı söylenebilir. En doğru seçimi bulmak için özenli hareket etmek gerekir.

Sizi Arayıp Bilgi Vermemizi İster Misiniz?

Aşağıdaki formu doldurarak sizinle iletişime geçmemiz için istekte bulunabilirsiniz. Ücretsiz olarak marka ve sektör analizleri yaparak size en ekonomik ve verimli çözümleri sunmamız için formu doldurunuz.